“24/7 цахим үйлчилгээний төв” өмнөговь болон завхан аймагт нээгдэж, улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна

A- A A+
“24/7 цахим үйлчилгээний төв” өмнөговь болон завхан аймагт нээгдэж, улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна

Улсын бүртгэлийн байгууллага нь хамгийн анхны “24/7 цахим үйлчилгээний төв”-өө 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын төв байранд нээн үйл ажиллагаа явуулж байгаа билээ.

Цаашид мөн нийслэл, орон нутагт “24/7 цахим үйлчилгээний төв”-үүдийг байгуулж, цаг хугацаанаас үл хамааран иргэдэд хүртээмжтэй, шинэлэг, орчин үеийн шийдэл бүхий бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Тус ажлын хүрээнд Өмнөговь болон Завхан аймагт “24/7 цахим үйлчилгээний төв”-ийг байгуулан, иргэд өөрөө өөртөө үйлчлэн, 24 цагийн турш бүртгэлийн үйлчилгээг хурдан шуурхай авах боломжийг бүрдүүллээ.  

Уг төвүүд нь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн байранд байрлах ба иргэд цахим машинаас дараах төрлийн үйлчилгээ, лавлагааг авах боломжтой.

Үүнд:

- 6 төрлийн үйлчилгээ /Иргэний улсын бүртгэлийн-3, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн-3/

- 18 төрлийн лавлагаа /Иргэний улсын бүртгэлийн-12, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн-4, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн-2/

- Тоон гарын үсэг шинээр авах үйлчилгээ

- Иргэний цахим үнэмлэхийн мэдээлэл авах үйлчилгээ

- Төлбөр тооцооны төлөх үйлчилгээ

-24/7 Цахим үйлчилгээний төв” нээгдсэнээр иргэдэд дараах давуу талууд бүрдэх юм.

- Амралтын өдөр, ажлын бус цагаар буюу 24 цагаар үйлчилгээ авч болно

- Иргэнээс гарах зардал буурч цаг хугацаа хэмнэнэ

- Үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулж иргэн, хуулийн этгээд төрд байгаа өөрийн мэдээллийг саадгүй авах боломж бүрдэнэ.

 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс