Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ёс зүйн дэд хорооны 2024 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ёс зүйн дэд хорооны 2024 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ёс зүйн дэд хорооны 2024 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/27 дугаар тогтоол/

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/27 дугаар тогтоол/

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/27 дугаар тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журам /Монгол Улсын ёс зүйн хорооны 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол/

Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журам /Монгол Улсын ёс зүйн хорооны 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол/

Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журам /Монгол Улсын ёс зүйн хорооны 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын Ёс зүйн дэд хорооны 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

УБЕГ-ын Ёс зүйн дэд хорооны 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

УБЕГ-ын Ёс зүйн дэд хорооны 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/1713 дугаар тушаал/

Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/1713 дугаар тушаал/

Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/1713 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын Ёс зүйн дэд хорооны 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

УБЕГ-ын Ёс зүйн дэд хорооны 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

УБЕГ-ын Ёс зүйн дэд хорооны 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2023.10.18/

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2023.10.18/

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2023.10.18/

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2023.09.20/

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2023.09.20/

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2023.09.20/

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2022.10.06/

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2022.10.06/

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ /2022.10.06/

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд сургалтад хамрагдав

Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд сургалтад хамрагдав

Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд сургалтад хамрагдав

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй