Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын цахим хуудсыг танилцуулж байна

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын цахим хуудсыг танилцуулж байна

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын цахим хуудсыг танилцуулж байна

Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ажиллалаа

ВИДЕО: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ажиллалаа

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ажиллалаа

Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО: Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээрэй

ВИДЕО: Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээрэй

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээрэй

Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО: Монгол Улс давхар иргэншил зөвшөөрөх үү?

ВИДЕО: Монгол Улс давхар иргэншил зөвшөөрөх үү?

Монгол Улс давхар иргэншил зөвшөөрөх үү?

Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО: 2020 оны 05-р сарын тоон мэдээ. ТҮЦ машины лавлагаа

ВИДЕО: 2020 оны 05-р сарын тоон мэдээ. ТҮЦ машины лавлагаа

2020 оны 05-р сарын тоон мэдээ. ТҮЦ машины лавлагаа

Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО: 2020 оны 05-р сарын тоон мэдээ. Иргэний үнэмлэх

ВИДЕО: 2020 оны 05-р сарын тоон мэдээ. Иргэний үнэмлэх

2020 оны 05-р сарын тоон мэдээ. Иргэний үнэмлэх

Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО: Баянхошуу Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс улсын бүртгэлийн бүхий л үйлчилгээг нэг цэгээс шуурхай авах боломжтой боллоо

ВИДЕО: Баянхошуу Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс улсын бүртгэлийн бүхий л үйлчилгээг нэг цэгээс шуурхай авах боломжтой боллоо

Баянхошуу Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс улсын бүртгэлийн бүхий л үйлчилгээг нэг цэгээс шуурхай авах боломжтой боллоо

Дэлгэрэнгүй
ВИДЕО: Хууль зүйн албаны 20 жилийн бүтээн байгуулалт

ВИДЕО: Хууль зүйн албаны 20 жилийн бүтээн байгуулалт

Хууль зүйн албаны 20 жилийн бүтээн байгуулалт

Дэлгэрэнгүй