Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 11-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 11-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 11-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян

Улсын бүртгэлийн байгууллага “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ы хүрээнд “Хүндлэл бол хамгийн тод гэрэл” уриан дор нэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.11.30/

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.11.30/

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.11.30/

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллага Хорт зуршлаас татгалзаж, сайнаар үлгэрлэе” аянд нэгдлээ

Улсын бүртгэлийн байгууллага Хорт зуршлаас татгалзаж, сайнаар үлгэрлэе” аянд нэгдлээ

Улсын бүртгэлийн байгууллага Хорт зуршлаас татгалзаж, сайнаар үлгэрлэе” аянд нэгдлээ

Дэлгэрэнгүй
“Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

“Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

“Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй
Монголын нотариатчдын танхимтай гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар боллоо

Монголын нотариатчдын танхимтай гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар боллоо

Монголын нотариатчдын танхимтай гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар боллоо

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.11.13/

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.11.13/

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.11.13/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ажилчдын хүүхдийн өрөөтэй боллоо

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ажилчдын хүүхдийн өрөөтэй боллоо

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ажилчдын хүүхдийн өрөөтэй боллоо

Дэлгэрэнгүй
Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүллээ

Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүллээ

Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүллээ

Дэлгэрэнгүй
“НОГООН ГАРХАН” урлантай хамтран ажиллалаа

“НОГООН ГАРХАН” урлантай хамтран ажиллалаа

“НОГООН ГАРХАН” урлантай хамтран ажиллалаа

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдүүдийн анхааралд

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдүүдийн анхааралд

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдүүдийн анхааралд

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2023.10.31/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2023.10.31/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2023.10.31/

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын алба хаагчид дохионы хэлний сургалтад хамрагдлаа

Улсын бүртгэлийн байгууллагын алба хаагчид дохионы хэлний сургалтад хамрагдлаа

Улсын бүртгэлийн байгууллагын алба хаагчид дохионы хэлний сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй