Ээлжит цахим сургалт зохион байгууллаа

Ээлжит цахим сургалт зохион байгууллаа

Ээлжит цахим сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай” УБЕГ-ын даргын тушаал батлагдлаа

Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай” УБЕГ-ын даргын тушаал батлагдлаа

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг түр зогсоох тухай УБЕГ-ын даргын тушаал

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байрлууллаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байрлууллаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байршууллаа

Дэлгэрэнгүй
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр зогсоно

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр зогсоно

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр зогсоно

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 03-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 03-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 03-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Дипломат төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн ажилтнууд  цахим сургалтад хамрагдлаа

Дипломат төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн ажилтнууд цахим сургалтад хамрагдлаа

Дипломат төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн ажилтнууд цахим сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
 “Зөв зөвд шударга зөв” соён гэгээрүүлэх аян

“Зөв зөвд шударга зөв” соён гэгээрүүлэх аян

“Зөв зөвд шударга зөв” соён гэгээрүүлэх аян

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 02-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 02-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 02-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар шилдгээр шалгарлаа

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар шилдгээр шалгарлаа

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар шилдгээр шалгарлаа

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 01-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 01-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 01-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд иргэний шилжилт хөдөлгөөн өнөөдрөөс зогсож байна

Хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд иргэний шилжилт хөдөлгөөн өнөөдрөөс зогсож байна

Хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд иргэний шилжилт хөдөлгөөн өнөөдрөөс зогсож байна

Дэлгэрэнгүй
Орон нутаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад цахимаар сургалт зохион байгуулж байна

Орон нутаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад цахимаар сургалт зохион байгуулж байна

Орон нутаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад цахимаар сургалт зохион байгуулж байна

Дэлгэрэнгүй