УБЕГ-ын 2024 оны урсгал төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2024 оны урсгал төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2024 оны урсгал төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-н 2024 оны худалдан авах ажиллагааны шалгарсан болон шалгараагүй талаарх мэдээлэл

УБЕГ-н 2024 оны худалдан авах ажиллагааны шалгарсан болон шалгараагүй талаарх мэдээлэл

УБЕГ-н 2024 оны худалдан авах ажиллагааны шалгарсан болон шалгараагүй талаарх мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны их засварын тендер шалгаруулалтын зарлал

Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны их засварын тендер шалгаруулалтын зарлал

Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны их засварын тендер шалгаруулалтын зарлал

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж авах тендер шалгаруулалтын зарлал /Улсын хэмжээнд/

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж авах тендер шалгаруулалтын зарлал /Улсын хэмжээнд/

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж авах тендер шалгаруулалтын зарлал /Улсын хэмжээнд/

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын зарлал

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын зарлал

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын зарлал

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын бичиг хэргийн материал худалдан авах тендер шалгаруулалтын зарлал

УБЕГ-ын бичиг хэргийн материал худалдан авах тендер шалгаруулалтын зарлал

УБЕГ-ын бичиг хэргийн материал худалдан авах тендер шалгаруулалтын зарлал

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын Улсын мэдээллийн маягт худалдан авах тендер шалгаруулалтын зарлал

УБЕГ-ын Улсын мэдээллийн маягт худалдан авах тендер шалгаруулалтын зарлал

УБЕГ-ын Улсын мэдээллийн маягт худалдан авах тендер шалгаруулалтын зарлал

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

УБЕГ-ын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны урсгал төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны урсгал төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны урсгал төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2022 оны Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт

УБЕГ-ын 2022 оны Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт

УБЕГ-ын 2022 оны Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй