Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг – "жа, за, йа" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг – "жа, за, йа" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг – "ба, ха, га" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг – "ба, ха, га" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг – "на, ма, ла" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг – "на, ма, ла" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №1 Үсгийн үндсэн зурлага, эгшиг үсэг

Монгол бичгийн хичээл №1 Үсгийн үндсэн зурлага, эгшиг үсэг

Монгол бичгийн хичээл №1 Үсгийн үндсэн зурлага, эгшиг үсэг

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчдыг Япон Улсын Их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Төрийн албан хаагчдыг Япон Улсын Их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Төрийн албан хаагчдыг Япон Улсын Их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны тухай хуулийн талаар албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Төрийн албаны тухай хуулийн талаар албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Төрийн албаны тухай хуулийн талаар албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа

Мэдээллийн технологийн ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа

Мэдээллийн технологийн ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Багануур дүүргийн төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт зохион байгуулав

Багануур дүүргийн төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт зохион байгуулав

Багануур дүүргийн төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй