УБЕГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

УБЕГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

УБЕГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
ХАА-ны 2019 оны төлөвлөгөө

ХАА-ны 2019 оны төлөвлөгөө

ХАА-ны 2019 оны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Хууль зүйн салбарын “нээлттэй бодлого баримт бичиг”-ийн хүрээнд 2018 онд улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Хууль зүйн салбарын “нээлттэй бодлого баримт бичиг”-ийн хүрээнд 2018 онд улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Хууль зүйн салбарын “нээлттэй бодлого баримт бичиг”-ийн хүрээнд 2018 онд улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Захиргаа, хүний нөөцийн чиглэлээр 2018 онд хэрэгжүүлах ажлын төлөвлөгөө

Захиргаа, хүний нөөцийн чиглэлээр 2018 онд хэрэгжүүлах ажлын төлөвлөгөө

Захиргаа, хүний нөөцийн чиглэлээр 2018 онд хэрэгжүүлах ажлын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн “авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн “авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн “авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй