Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2023.09.27/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2023.09.27/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2023.09.27/

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой боллоо

Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой боллоо

Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой боллоо

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ татварын ерөнхий газрын E-tax системээр мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн анхааралд

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ татварын ерөнхий газрын E-tax системээр мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн анхааралд

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ татварын ерөнхий газрын E-tax системээр мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн анхааралд

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийн анхааралд

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийн анхааралд

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийн анхааралд

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах ажлын хүрээнд Нийслэлийн прокурорын газрын холбогдох хүмүүстэй уулзалт хийлээ

Иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах ажлын хүрээнд Нийслэлийн прокурорын газрын холбогдох хүмүүстэй уулзалт хийлээ

Иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах ажлын хүрээнд Нийслэлийн прокурорын газрын холбогдох хүмүүстэй уулзалт хийлээ

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.09.15/

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.09.15/

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2023.09.15/

Дэлгэрэнгүй
“Улсын бүртгэлийн нэг цэг” амралтын өдөр иргэдэд үйлчилж эхэллээ

“Улсын бүртгэлийн нэг цэг” амралтын өдөр иргэдэд үйлчилж эхэллээ

“Улсын бүртгэлийн нэг цэг” амралтын өдөр иргэдэд үйлчилж эхэллээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх сонгон шалгаруулалтад урьж байна

УБЕГ-ын 2023 оны үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх сонгон шалгаруулалтад урьж байна

УБЕГ-ын 2023 оны үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх сонгон шалгаруулалтад урьж байна

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны  эхний 7 сарын Төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл /Төвлөрүүлэн захирагч/

УБЕГ-ын 2023 оны эхний 7 сарын Төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл /Төвлөрүүлэн захирагч/

УБЕГ-ын 2023 оны эхний 7 сарын Төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл /Төвлөрүүлэн захирагч/

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 08-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 08-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 08-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй