Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид Улсын Бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид Улсын Бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид Улсын Бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 02-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 02-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 02-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Иргэд та бүхэн 2023.03.01-ний өдрөөс эхлэн Үндэсний энгийн цахим гадаад паспортыг захиалах боломжтой боллоо

Иргэд та бүхэн 2023.03.01-ний өдрөөс эхлэн Үндэсний энгийн цахим гадаад паспортыг захиалах боломжтой боллоо

Иргэд та бүхэн 2023.03.01-ний өдрөөс эхлэн Үндэсний энгийн цахим гадаад паспортыг захиалах боломжтой боллоо

Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн банкны төлөөлөгчидтэй уулзлаа

Дэлхийн банкны төлөөлөгчидтэй уулзлаа

Дэлхийн банкны төлөөлөгчидтэй уулзлаа

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ

Дэлгэрэнгүй
Иргэн та байнга оршин суугаа газрын хаягийн мэдээллээ дараах байдлаар шалгана уу

Иргэн та байнга оршин суугаа газрын хаягийн мэдээллээ дараах байдлаар шалгана уу

Иргэн та байнга оршин суугаа газрын хаягийн мэдээллээ дараах байдлаар шалгана уу

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 01-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 01-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 01-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй