Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ татварын ерөнхий газрын E-tax системээр мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн анхааралд

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ татварын ерөнхий газрын E-tax системээр мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн анхааралд

Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэнэтгээд нь тухайн хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөрт багтаан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр заасан.                                                                                         

Танай байгууллага татварын цахим тайлангийн системээр дамжуулан хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ алдаатай, буруу мэдүүлсэн байх тул дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн улсын бүртгэлийн байгууллага /аймаг болон дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүд/-д хандан бүртгүүлнэ үү. Үүнд:

 

1.УБ-12 маягт бөглөх /байгууллагын тэмдэгээр баталгаажуулсан байх/

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

3.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

4.Эцсийн өмчлөгч нь гадаадын иргэн, хуулийн этгээд бол паспортын хуулбар, хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар. 

 

Санамж:

Та “Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 маягт/”-ыг үнэн зөв бөглөж, улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд уг маягтыг https://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download татаж авах боломжтой.

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1.1, 1.2-т тус тус заасны дагуу хуулийн этгээдийг 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохыг анхаарна уу.

 

Утас: 7011-3580

 

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР