УБЕГ-ын 2021 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
УБЕГ-ын 2021 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ