Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийсэн ажлын тайлан /2020 оны III улирал/

A- A A+
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийсэн ажлын тайлан /2020 оны III улирал/