Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн хэсгийн дугаарыг тогтоох тухай

A- A A+
Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн хэсгийн дугаарыг тогтоох тухай