Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний стандарт батлах тухай

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний стандарт батлах тухай