Сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Сургалт зохион байгуулав

ОӨУБЕГ-ын Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод аудитын газрын албан хаагчид, нийслэл, дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нярав, санхүү хариуцсан албан хаагчдын ур чадвар, хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 оны 03 сарын 30-нд сургалт зохион байгууллаа. 

Сургалтаар нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэглээ, үндсэн ойлголтууд, зарчмууд, данс, давхар бичилт, Санхүүгийн тайлангийн үндсэн ойлголтууд, тайлангийн бүтэц, ялгаа, Анхан шатны баримтууд /нэхэмжлэх, шаардах хуудас, харилцахын журнал/-ын талаар хичээл заав.