Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сэргээлээ

A- A A+
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сэргээлээ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ.” гэж заасны дагуу иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сэргээлээ.