Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг нам, эвслүүдэд цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа

A- A A+
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг нам, эвслүүдэд цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа

Улсын бүртгэлийн байгууллага Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хүсэлт гаргасан 7 нам, 2 эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдэд Сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг өнөөдөр /2024.06.25/ зохион байгууллаа.

Энэхүү үйл ажиллагааны үеэр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Д.Дэлгэрсайхан хэлэхдээ “Улсын бүртгэлийн байгууллага нь энэ удаагийн сонгуульд техник технологийн хувьд дэвшилттэй, хуулийн хүрээнд үнэн зөв, бодитой, нээлттэй байдлаар оролцоно. Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноороо Улсын бүртгэлийн байгууллагыг илүү нээлттэй ажиллах боломжийг бүрдүүлэн өгсөнд талархалтай байгааг онцлохын ялдамд ард иргэдийн дунд сонгуультай холбоотой үл ойлголцлыг арилгах үүднээс сонгуулийн өмнө, сонгуулийн өдөр, сонгуулийн дараа ч нам, эвсэл, төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллахаа мэдэгдсэн” болно.

Мөн тус уулзалтаар Улсын бүртгэлийн байгууллага нам, эвсэл, төрийн бус байгууллагаас гаргасан санал, хүсэлтийг хүлээн авч, тэдгээрийн төлөөллийг байлцуулан сонгуульд ашиглах мэдээллийн санг хуулан битүүмжилж, сонгуулийн дараа нягтлан шалгах бололцоогоор хангасан. Түүнчлэн өнөөдөр нам, эвсэл, төрийн байгууллагын төлөөллийн сонгосон сонгуулийн хэсгийн хороон дээр ажиллаж, сонгуулийн өдөр болох бүх процессыг танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, тулган харах боломжийг бүрдүүлж хамтран ажиллав.

Иргэд  өөрийн хувийн мэдээлэлтэйгээ цахимаар танилцах боломжийг нээлттэйгээр бүрдүүлэн ажилласаар ирсэн бөгөөд Шилжилт хөдөлгөөн бол зөвхөн сонгуулийн үед хийгддэг үйл ажиллагаа биш Улсын бүртгэлийн байгууллагын ҮНДСЭН БҮРТГЭЛ болохыг тайлбарлав.