Улсын бүртгэлийн байгууллагаас сонгогчдын нэрийн жагсаалтад “Түр хасав” тэмдэглэгээ хийв.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагаас сонгогчдын нэрийн жагсаалтад “Түр хасав” тэмдэглэгээ хийв.

     Улсын бүртгэлийн байгууллага нь Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу доор дурдсан эрх бүхий байгууллагаас ээлжит сонгуулийн жилийн 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө цаасан болон цахим хэлбэрээр ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулдаг.

     Тус байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээллийг хүлээн авч тухайн сонгогчийг сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасалгүйгээр “Тайлбар” хэсэгт “Түр хасав” гэсэн нэмэлт тэмдэглэгээ хийдэг ба 2024 оны ээлжит сонгуулиар нийт 181 776 сонгогчийн бүртгэлд түр хасав тэмдэглэгээг хийсэн байна. Тухайлбал:

  1. Улсын дээд шүүх: эрх зүйн чадамжгүй нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон сонгуулийн насны иргэдийн мэдээлэл
  2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар: хорих ял эдэлж байгаа болон эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан баривчлагдсан сонгуулийн насны иргэдийн мэдээлэл
  3. Хил хамгаалах ерөнхий газар: 60 түүнээс дээш хоногийн хугацаагаар гадаад улсад зорчсон иргэдийн мэдээлэл, мөн тухайн сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух газрын хаягийн бүртгэлгүй боловч санал авах өдөр харьяа тусгай анги, салбарт нь алба хааж байгаа алба хаагч болон ажилтны мэдээлэл
  4. Батлан хамгаалах яам: тухайн сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух газрын хаягийн бүртгэлгүй боловч санал авах өдөр зэвсэгт хүчний цэргийн анги, нэгтгэлд алба хааж байгаа алба хаагч болон ажилтны мэдээлэл
  5. Цагдаагийн ерөнхий газар: тухайн сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух газрын хаягийн бүртгэлгүй боловч тухайн нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагч, дотоодын цэргийн анги, нэгтгэлд алба хааж байгаа алба хаагч болон ажилтны мэдээлэл
  6. Гадаадын иргэн харьяатын газар: тухайн жилд Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон, харьяатаас гарсан иргэдийн мэдээллийг тус тус тэмдэглэгээ хийж ажиллалаа.