Орон нутагт улсын бүртгэлийн “24/7 цахим үйлчилгээний төв” үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ

A- A A+
Орон нутагт улсын бүртгэлийн “24/7 цахим үйлчилгээний төв” үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ

Улсын бүртгэлийн байгууллага нь ил тод, үр нөлөөтэй, ухаалаг төрийн үйлчилгээг бий болгох зорилт тавин цаг хугацаанаас үл хамааран иргэдэд хүртээмжтэй, шинэлэг, орчин үеийн шийдэл бүхий үйлчилгээ үзүүлэх “24/7 цахим үйлчилгээний төв”-ийг нийслэл болон орон нутгийн улсын бүртгэлийн хэлтсүүдэд үе шаттайгаар нээн ажиллуулахаар төлөвлөн бэлтгэл байдлыг ханган ажиллаж байгаа билээ.

УБЕГ-ын төв байранд 2024 оны 01 сарын 29-ний өдөр анхны улсын бүртгэлийн “24/7 цахим үйлчилгээний төв”-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн бол энэ удаа орон нутаг дахь бүртгэлийн хэлтсүүдээс анхлан “Говь-Алтай аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс”-т 2024 оны 01 сарын 31-ний өдөр нээж, үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна.  

Тус төвөөс дараах лавлагаа үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд: 

  • 6 төрлийн үйлчилгээ /Иргэний улсын бүртгэл-3, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-3/
  • 18 төрлийн лавлагаа /Иргэний улсын бүртгэл-12, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл-4, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2/
  • Тоон гарын үсэг шинээр авах үйлчилгээ
  • Иргэний цахим үнэмлэхийн мэдээлэл авах үйлчилгээ
  • Төлбөр тооцооны үйлчилгээ

 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс