“Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

A- A A+
“Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь “Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран албан хаагчдад энэ төрлийн гэмт хэргийн талаар мэдээлэл олгох сургалтыг өнөөдөр /2023.11.28/ зохион байгууллаа.

Сургалтыг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Г.Амаржаргал удирдан явуулсан бөгөөд сургалтад ерөнхий газрын албан хаагчид танхимаар орон нутгийн бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид цахимаар оролцов.

Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдыг сургалтын өмнөх болон сургалтын дараах ойлголтыг харьцуулан үнэлэх судалгаанд хамруулан сургалтын үр дүнг бодитоор үнэлсэн үр дүнтэй сургалт боллоо.

 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс