Индекс батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/276 дугаар тушаал/

A- A A+
Индекс батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/276 дугаар тушаал/