Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам /Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны 246 дугаар тогтоол/

A- A A+
Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам /Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны  246 дугаар тогтоол/