УБЕГ-ын 2022 оны урсгал төсвөөр худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

A- A A+
УБЕГ-ын 2022 оны урсгал төсвөөр худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан