Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй өдөрлөг болж байна

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй өдөрлөг болж байна

Улсын бүртгэлийн байгууллагаас өнөөдөр буюу 2022 оны 09 дүгээр сарын 24-ний энэ өдөр иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зориулан “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж байна.

Тус өдөрлөгийг дүүрэг тус бүр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрандаа 10:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулах бөгөөд Улсын бүртгэлийн дараах лавлагаа, үйлчилгээ, зөвлөгөө мэдээллийг хүргэн ажиллах юм. Үүнд:

- Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

- Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

- Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

- Иргэдэд тоон гарын үсэг олгох үйл ажиллагаа

- Цахим машин буюу киоскоор иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

- Улсын бүртгэлийн лавлагаа үйлчилгээ

- Улсын бүртгэлийн байгууллагын цахим үйлчилгээний талаарх зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

- Үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаарх зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх