Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.08.26/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.08.26/

Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2022 оны 8 дугаар сард Иргэний улсын бүртгэлийн 58 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар