Албан хаагчид олгосон шагнал урамшуулал /2022.06.17/

A- A A+
Албан хаагчид олгосон шагнал урамшуулал /2022.06.17/

2022 оны 6 дугаар сарын 13-ны байдлаар нийт 43 албан хаагчийг шагнаж урамшуулсан ба шагналын төрлөөр авч үзвэл:

            Байгууллагын шагнал болох Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын “Хүндэт Жуух бичиг”  шагналаар 8 албан хаагч, Засгийн газрын шагнал болох Хууль зүй дотоод хэргийн яамны “Хүндэт Жуух бичиг” шагналаар 11 албан хаагч, “Улсын бүртгэлийн тэргүүний ажилтан” шагналаар 24 албан хаагч тус тус шагнуулсан.