Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /2022.06.17/

A- A A+
Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /2022.06.17/

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”