Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.05.27/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.05.27/

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2022 оны дугаар сард Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 13 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар