Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.05.27/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.05.27/

Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2022 оны 5 дугаар сард Иргэний улсын бүртгэлийн 35 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. Иргэний улсын бүртгэлийн газраас 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 104 дугаартай дотоод албан бичгээр ирүүлсэн 237 иргэний гэрлэсний бүртгэлийг шалгаж, хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр зөрчлийг арилгав.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар