Бүртгэл хүчингүй болгосон тухай /2022.05.23/

A- A A+
Бүртгэл хүчингүй болгосон тухай /2022.05.23/

"Штайнколе" ХХК-ийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр бүртгэсэн бүртгэлийг хяналтын улсын байцаагчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 1725 дугаар дүгнэлтээр хүчингүй болгон шийдвэрлэсэн болно.