УБЕГ-ын албан хаагчид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтад хамрагдаж байна

A- A A+
УБЕГ-ын албан хаагчид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтад хамрагдаж байна

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм журам болон стандартын дагуу аюулгүй ажиллагааг зохион байгуулах, түүнийг ханган ажиллахад нийт ажилтнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ажлын байрны аюул, эрсдэлийг урьдчилан таних, анхаарах асуудлуудын талаар зөвлөмж чиглэл өгөх зорилго бүхий сургалтыг өнөөдөр /2022.05.13/ зохион байгуулж байна.

Сургалтад нийт 200 гаруй албан хаагч хамрагдсан бөгөөд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 31 албан хаагчид танхимаар, нийслэл болон орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн 170 гаруй албан хаагчид цахимаар хамрагдаж байна.

“ХАБЭА-н тухай хууль эрх зүйн үндсэн ойлголт, нийгмийн шаардлага, хандлага, дүрэм, журам, стандартын тухай” мөн “Эрсдэлийн удирдлага, ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг хийх, хяналт тогтоох, урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр ХАБ Академийн үүсгэн байгуулагч, ХАБЭА-н сургагч багш, мэргэшсэн мэргэжилтэн, OHSAS 18001; ISO45001 Стандартын тэргүүлэх аудитор, ХАБЭА-н Удирдлагын доктор О.Одбаяр мэдээлэл хүргэж, сургалтын төгсгөлд албан хаагчдын асуусан асуултад хариулт өгснөөр өнөөдрийн сургалт өндөрлөх юм.

 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс