16 цагийн байдлаар 2336 иргэнд тоон гарын үсгийг олгоод байна

A- A A+
16 цагийн байдлаар 2336 иргэнд тоон гарын үсгийг олгоод байна

Цахим гарын үсгийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг 2022 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар эцэслэн баталж, 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхлэхээр тогтсон ба тус хуульд зааснаар улсын бүртгэлийн байгууллага гэрчилгээжүүлэх байгууллага бөгөөд Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэнд тоон гарын үсгийн гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар олгож, иргэний үнэмлэхийн санах ойд үнэ төлбөргүй байршуулахаар тусгасан.
Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, улсын бүртгэлийн байгууллага Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэдэд тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох ажлыг өнөөдөр буюу 2022 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрийн Даваа гарагаас эхлүүлсэн.
2022 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрийн 16.00 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд тоон гарын үсгийн гэрчилгээ авах хүсэлт гаргасан нийт 2336 иргэнд улсын бүртгэлийн байгууллагаас тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгосон байна.