Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.04.27/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.04.27/

Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2022 оны 4 дүгээр сард Иргэний улсын бүртгэлийн 25 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. 

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар