УБЕГ-ын албан хаагчид КОЙКА-ийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслийн хүрээнд БНСУ-д сургалтад хамрагдаж байна

A- A A+
УБЕГ-ын албан хаагчид КОЙКА-ийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслийн хүрээнд БНСУ-д сургалтад хамрагдаж байна

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 144 дүгээр тогтоолоор батласан “Нэг иргэн–Нэг бүртгэл” үндэсний хөтөлбөрт “Бүртгэлийн байгууллагын хэмжээнд ашиглаж байгаа техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийг шинэчлэх, сайжруулах”, “Дэд бүтцийг шинэчлэн зохион байгуулж, иргэний бичиг баримтын үйлдвэрийг өргөтгөх”, “Бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшүүлж, чадавхижуулах” зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр тус тус заасан. 

            Дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн байгууллага  Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Солонгосийн Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага болох “КОЙКА”-тай хамтран “Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төсөл”-ийг  хэрэгжүүлсэн.

Уг төслийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт дараах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэхээр төлөвлөсөн. Үүнд:

  1. Улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж 330 сум, 172 хорооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх,
  2. Мэдээллийн сан, нэгдсэн системийн сервер болон хадгалах төхөөрөмжийг шинэчлэх,
  3. Албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулах зэрэг ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.   

2020 оны 1-р сард төслийн хэлэлцээрийн протокол батлагдсан хэдий ч Ковидийн  нөхцөл байдлаас шалтгаалан төлөвлөсөн сургалтууд хойшлогдсон бөгөөд  2021 оны 10 дугаар сараас 12 дугаар сарын хооронд дотоодын сургалтыг, харин 2022 оны эхний хагас жилд гадаад сургалтууд хийгдэхээр төлөвлөсөн байв. Тус ажлын хүрээнд 2022 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл хугацаанд нийт 20 албан хаагч БНСУ-д сургалтад хамрагдаж байна.  

Уг сургалтын хөтөлбөр болон хамрагдах оролцогчдын нэрс 2020 онд батлагдсан бөгөөд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /Тамгын газар, Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив, Бодлого төлөвлөлт, дүн шинжилгээний газар, Хяналт шалгалтын газар,  Иргэний улсын бүртгэлийн газар, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар/, 4 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Нийслэл дэх УБХ, Хан-Уул дүүрэг дэх УБХ, Багануур дүүрэг дэх УБХ, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх УБХ/, 5 аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Өмнөговь аймаг дахь УБХ, Дорноговь аймаг дахь УБХ, Төв аймаг дахь УБХ, Дорнод аймаг дахь УБХ, Баянхонгор аймаг дахь УБХ/-ийн албан хаагчдын төлөөлөл сургалтад хамрагдаж байна.

 

 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс