“Эрх зүй-Улсын бүртгэл судлал"-ын оюутнууд тайлангаа хамгаалж байна

A- A A+
“Эрх зүй-Улсын бүртгэл судлал

ХЗДХЯ-ны харьяа Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон Дотоод хэргийн их сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн 4 дүгээр дамжааны оюутнуудад “Эрх зүй-улсын бүртгэл судлал”-аар мэргэшүүлэх хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд “Эрх зүй-Улсын бүртгэл судлал”-ын чиглэлээр суралцаж буй 26 оюутан үйлдвэрлэлийн дадлага хийж, өнөөдөр /2022.04.06/ дадлагын тайлангаа хамгаалж байна.

Дээрх оюутнууд УБЕГ-т болон нийслэл, орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсүүдэд мөн нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд хуваарьлагдаж, дадлага хийх хугацаандаа оюутнууд улсын бүртгэл тус бүрээр дадлагажуулагч багшийн удирдлаган дор төлөвлөгөөний дагуу тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.