Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.03.28/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.03.28/

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2022 оны дугаар сард Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн нийт 10 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр холбогдох хууль журам зөрчсөн 9 тамга тэмдгийн дугаар хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хүчингүй болгож шийдвэрлэв. 

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар