Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.02.28/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.02.28/

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2022 оны дугаар сард Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн нийт өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. 

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар