Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.01.25/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.01.25/

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2022 оны дүгээр сард Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 17 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. Эд хөрөнгийн бүртгэлийн чиглэлээр холбогдох хууль журам зөрчсөн 3 бүртгэлийг хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хүчингүй болгож шийдвэрлэв.  

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар