Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.01.25/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.01.25/

Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2022 оны 1 дүгээр сард Иргэний улсын бүртгэлийн 12 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр холбогдох хууль журам зөрчсөн 1 бүртгэлийг хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хүчингүй болгож шийдвэрлэв.  

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар