Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.12.24/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.12.24/

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2021 оны 12 дугаар сард хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн нийт 17 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар