Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.11.24/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.11.24/

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2021 оны 11 дүгээр сард эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар