Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.11.24/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.11.24/

Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2021 оны 11 дүгээр сард Иргэний улсын бүртгэлийн 23 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр холбогдох хууль журам зөрчсөн 4 бүртгэлийг хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хүчингүй болгож шийдвэрлэв.  

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар