Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл

A- A A+
Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл

Сахилгын шийтгэлийн мэдээ танилцуулж байна.

 

2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу нийт 22 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна.

 

Тамгын газар