Монгол бичгийн хичээл №28 Үйл үгийн байдлын нөхцөл

A- A A+
Монгол бичгийн хичээл №28 Үйл үгийн байдлын нөхцөл