Монгол бичгийн хичээл №27 Үйл үгийн хэвийн нөхцөл

A- A A+
Монгол бичгийн хичээл №27 Үйл үгийн хэвийн нөхцөл