Монгол бичгийн хичээл №25 Үйл үгийн язгуур үндэс

A- A A+
Монгол бичгийн хичээл №25 Үйл үгийн язгуур үндэс