Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.10.05/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.10.05/

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2021 оны 9 дугаар сард эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 11 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр холбогдох хууль журам зөрчсөн 4 бүртгэлийг хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хүчингүй болгож шийдвэрлэв.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар