Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.10.05/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.10.05/

Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2021 оны 9 дугаар сард Иргэний улсын бүртгэлийн 34 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар