Дотоод хэргийн их сургууль “Эрх зүй-Улсын бүртгэл” чиглэлээр мэргэшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэллээ

A- A A+
 Дотоод хэргийн их сургууль “Эрх зүй-Улсын бүртгэл” чиглэлээр мэргэшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэллээ

ХЗДХЯ-ны харьяа Дотоод хэргийн их сургууль Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу “Эрх зүй” хөтөлбөрийг өргөжүүлэн тэлж, төгсөх ангийн оюутнуудыг тухайн суралцаж буй чиглэлээр нь дагнан мэргэшүүлэх онцлог давуу талтай сургалтын шинэ хөтөлбөрүүдийг боловсруулан нэвтрүүлээд байна. Тус  хөтөлбөрт ХЗДХЯ-ны харьяа болон бусад агентлаг байгууллагын боловсон хүчнийг мэргэшүүлж,  сургах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллах юм.

2021-2022 оны хичээлийн жилд Дотоод хэргийн их сургууль дахь Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн 4 дүгээр дамжааны оюутнуудад “Эрх зүй- улсын бүртгэл судлал”-аар мэргэшүүлэх “Улсын бүртгэлийн байгууллагын тогтолцоо, эрх зүйн үндэс”, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа, эрх зүйн орчин”, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа, эрх зүйн орчин”, “Иргэний улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа, эрх зүйн орчин” гэсэн үндсэн сэдвүүдийн хүрээнд нийт 12 багц цагийн хичээлийг улсын бүртгэлийн байгууллагын сургагч багш нар заахаар төлөвлөөд байна.

 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс