Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай

A- A A+
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нөхөн сонгууль товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох тухай” 40 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 25 дугаар тогтоолыг үндэслэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны “Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай” А/472, мөн Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн  “Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18 дугаар тойрогт нөхөн сонгууль товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох тухай” 61 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны  “Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай” А/471 дугаар тушаал тус тус батлагдсан.

Тус тушаалаар Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт хамаарах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэний засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг 2021 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал түр зогсоосон байна.