Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.08.30/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.08.30/

Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр

 

Хяналт шалгалтын газраас 2021 оны 8 дугаар сард Иргэний улсын бүртгэлийн 17, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10 нийт 32 өргөдөл гомдол хүлээн авч, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр холбогдох хууль журам зөрчсөн 12 бүртгэлийг хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хүчингүй болгож шийдвэрлэв.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар